Miljoninvesteringar belastar ekonomin flera år framåt men Ingå tror på framtiden

Jättelik. Nya Kyrkfjärdens skola är en av Ingås största investeringar någonsin. Bild: Arkitektbyrå Q4

Ingå satsar på grundläggande service och investerar stort nästa år. Förhoppningen är att åtgärderna ska ha positiva effekter längre fram.

Ingå kommuns verksamhetskostnader ökar nästa år med nästan två miljoner euro. Den främsta orsaken är satsningen på äldrevården, där det är meningen att kommunen ska hyra in sig i det nybyggda Esperibo...