Miljoner till projekt som främjar fysiken

Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Västnyländska kommuner får ta del av Regionförvaltningsverkens utdelning av statsunderstöd för motionsprojekt av olika slag. Sammanlagt får projekt i Västnyland över 100 000 euro.

Regionförvaltningsverken har beviljat sammanlagt 4,3 miljoner euro i statsunderstöd till projekt som utvecklar en fysiskt aktiv livsstil bland finländarna. Syftet är att få finländare i alla åldrar att röra på sig mer och ta till sig en fysiskt aktiv livsstil.

När understöd beviljades betonades tre olika teman: småbarnspedagogik i rörelse, vuxna i rörelse och motion för äldre. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade sammanlagt 2,2 miljoner euro i stöd till 71 projekt – däribland flera i Västnyland.

Hangö stad får 36 000 euro för sitt projekt Hang on! staden rör sig, som är ett motionsprojekt för välbefinnande bland stadens anställda. Därtill får staden 20 000 euro för ett projekt som syftar till att förebygga fallolyckor.

Raseborgs stad får 23 000 euro utvecklandet av stadens motionsrådgivning. Ingå kommun får 8 000 euro för projektet Liv och rörelse i Ingå. Projektets mål är att få familjer och speciellt barn att röra på sig och har redan pågått några år.

Sjundeå kommun får 11 000 euro för sitt motionsprojekt Stå på egna ben, som är tänkt att omfatta allt från övningar i gym och balansövningar till vattengympa och spel utomhus.

Kyrkslätts kommun får 46 000 euro för motionsprojektet Liiku mun kanssa. Också Lojo stad får understöd – totalt 30 000 euro, varav 20 000 går till ett motionsprojekt för äldre och resten till ett projekt inom småbarnspedagogiken.

Mer läsning