Miljonbidrag bevarar byggnadsarv

Förnyas. Östra gaveln på föreningshuset Borgkila behöver renovering. Bild: VN-arkiv/Agneta Sjöblom

Karis ungdomsförening får 14 000 euro för renovering av föreningshuset Borgkila. Summan är bland de högsta i Nyland, där 30 föreningar delar på 271 000 euro i bidrag av Finlands hembygdsförbund.

De pengar som Karis UF har beviljats behövs för renovering av hela östra delen av huset.

– Där måste både fönster och brädfodring förnyas, kanske till och med stockvarv, säger föreningens ordförande Rita Isaksson.

Föreningen har rätt nyligen förnyat ytor i toaletter och en del av köket efter en fuktskada, och nu har man sökt bidrag för en större renovering av köket.

– Vi har också uttalat intresse för en konditionsgranskning av hela huset och frågar Hembygdsförbundet hur vi ska gå till väga, men det har vi inte fått svar på ännu.

Renoveringen av den östra delen av huset ska gärna komma i gång så fort som möjligt och genomföras i år och nästa år, lagom inför föreningens 120-årsjubileum nästa år.

Nytt kök i Tallåsa

Vistanäs hembygdsförening i Ingå får 6 000 euro för att renovera sitt föreningshus Tallåsa vid Ingå station. Pengarna ska användas till att förnya köket.

– Det är så litet och opraktiskt att vi måste göra något åt det. Nu springer man på varandra när man är där, säger Björn Sjögren, som är ordförande för föreningen.

Tallåsa är byggt på 1950-talet och används för föreningens möten, fester och andra tillställningar. Därutöver hyrs det ut till privatpersoner för fester. Huset rymmer högst 80 personer. Köksrenoveringen sker sannolikt i höst.

18 000 till Kyrkslätt

I Kyrkslätt får fem föreningar stöd för renoveringsprojekt. Porkala ungdomsförening får 9 000 euro för sitt Rigårdsnäs, Järsö ungdomsförening 4 800 euro för Bergåsa och Kyrkslätts skärgårds ungdomsförening får 1 800 euro för att renovera Runhälla.

Evitskogs ungdomsförening får 1 600 euro för reparation av Övidsborg och Kyrkslätts Marthaförening 1 000 euro för åtgärder på Stor-Raula marthagård i Lappböle.

Svenska föreningen i Lojo får 8 100 euro för reparation av föreningshuset Åsvalla och Södra Sjundeå ungdomsförening 7 600 euro för reparation av Borgvik.

Äldsta från 1800-talet

Totalt har hembygdsförbundet beviljat 1,7 miljoner euro i stöd för renovering av den värdefulla byggnadshistoria som föreningshusen representerar. 173 föreningar delar på pengarna. Ungefär hälften av husen som får bidrag klassas som kulturhistoriskt värdefulla. Det största enskilda bidraget går till arbetarföreningen i Mathildedal utanför Salo. De får 38 000 euro för att reparera taket på Matildahuset som byggts år 1919.

Reparationsbidraget för föreningshus är ett statsstöd som Finlands hembygdsförbund har fått i uppdrag att dela ut. Stödet beviljas till föreningar och samfund som äger ett hus som används för fri medborgarverksamhet.

Det finns kring 2 500 föreningshus av olika slag i Finland, de äldsta är byggda på 1880-talet.

Mer läsning