Miljönämnden vill att åtal väcks mot Mustion Murske

Långköraren om täktverksamhet i Bengsmora by i Svartå fortsätter. På området finns flera olika aktörer.