Miljöchefen i Ingå fick vattenpris

Patrik Skult, miljöchef i Ingå, har utnämnts till årets vattenskyddare år 2018. Motiveringen är att han under många årtionden har jobbat för vattendragen i Sjundeå och Ingå. Han har också varit aktiv i föreningen Västra Nylands vatten och miljö sedan den grundades.

Västra Nylands vatten och miljö utser årligen en vatten- eller miljöskyddare för att ge personer som gjort betydande insatser för vatten- och miljöskydd mera publicitet.

Föreningen verkar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens verksamhet är att främja vattenskyddet, det allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården i Västnyland.

I fjol var föreningens omsättning nästan tre miljoner euro och resultatet ett överskott på 30 000 euro.