Miljö- och täkttaxor justerades

Den som anmäler till miljömyndigheterna om att man tänkt ordna en stor utomhuskonsert får betala 350 euro för behandlingen av sin anmälan. Bilden är från Totos konsert i Stallörsparken i somras. Bild: VN-arkiv/Märta Nummenmaa

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har fastställt nya taxor för ärenden som avgörs av miljövårdsmyndigheterna samt taxor för täkttillstånd.

Den tidigare taxan för miljövårdsmyndigheten godkändes för drygt fem år sedan, detsamma gäller marktäktstaxan.

Exempelvis uppbärs nu en avgift på 350 euro då man anmäler om en stor friluftskonsert medan tillstånd för att fälla enstaka träd på ens tomt kostar 90 euro. Minimiavgiften för ett täkttillstånd är 550 euro.

Då myndigheterna beräknat de nya taxorna har de dels grundat dem på Kommunförbundets rekommendationer, dels jämfört med grannkommunerna.

Anledningen till att man höjer avgifterna är att de ska motsvara myndighetens verkliga kostnader.

Mer läsning