Miljö- och byggnadsnämnden diskuterade konstmuseum

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd sammanträdde i onsdags och mötet genomfördes utan större bekymmer.

Alla ärenden som behandlades av miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg slutade med att nämnden följde beredningens förslag. Till exempel behandlade nämnden ett ärende som rör det planerade bygget av ett konstmuseum – som ska vara en del av större kulturkvarter – i centrala Ekenäs.

Nämnden godkände ett förslag om att grundvattnets nivå bör utredas på tomten där den nya museibyggnaden planeras. Om det visar sig att det finns grundvatten nära markytan måste det tas i beaktande.

Mer läsning