Mikrober också i Winellska förskolans lokaler - luftrenare installeras

Luftläckage och fuktskador i ladugården på Gesterby museiområde släpper in mikrober från uteluften i de rum som används av Winellska förskolan i Kyrkslätt.

Det visar undersökningar som Kyrkslätts kommuns lokaltjänster har gjort i byggnaden.

Prov på konstruktionerna har tagits efter att personalen anmält symptom som tyder på dålig inomhusluft.

Lokaltjänsterna och Esboregionens miljö- och hälsoskydd har besökt byggnaden och kommit överens om att förskolan ska städas grundligt. Därefter ska luftrenare installeras i byggnaden, och en symptomenkät skickas till vårdnadshavarna.