Mikaelskolan samlade in 45 000 euro – målet var 150 000 euro

Kampanj. Mikaelskolans kampanj gav 45 000 euro. Pengarna går till skolans och daghemmets verksamhet. Bild: VN-arkiv

Föräldrar drev kampanjen. – Vi hade mycket ambitiösa mål. Vi nådde inte målet, men trots det gjorde vi ett mycket gott resultat, säger Mathias Nyström.

Kampanjen Länge leve Mikaelskolan som pågick i fyra månader är avslutad och resulterade i 45 000 euro. Gräsrotsfinansieringen startade den 7 december som en åtgärd för att stabilisera ekonomin Mikaels...