Mia Francks nya roman ställer grundläggande frågor kring kvinnans plats i samhället

Mia Franck blandar frikostigt historiska element med rent fiktiva i romanen Galanterna. Bild:

Mia Francks nya roman tar avstamp i Helsingfors år 1912, i en historia som var hennes egen mormorsmors. Huvudpersonen Dagmar och hennes väninnor gör allt för att känna sig fria i den värld som ännu domineras av männen. Hur är man en fri kvinna i en gatubild där nattlivets dekadens hela tiden kryper fram genom männens blickar, ord och handlingar?

"Enda sättet att få mer plats i världen, i Helsingfors åtminstone, är att bli karl själv"Mia Francks Galanterna ställer grundläggande frågor kring kvinnans plats i samhället i brytningspunkten då kvin...