Mest pengar till musiken i Västnyland

Öppnar dörrar. Irmelin Sandman Lilius säger att Nylands svenska kulturfonds pris ger henne möjligheter hon annars inte hade haft. Bild: VN-arkiv/Elsa Kemppainen

Nylands svenska kulturfond delar ut över 300 000 euro i bidrag till projekt eller personer i Västnyland. Fonden uppmärksammar också författaren Irmelin Sandman Lilius.

Irmelin Sandman Lilius är en av de mest betydande barn- och ungdomsförfattarna i Norden. Hon har introducerat fantasy-litteraturen och är en föregångare för alla senare författare i genren på svenskt språkområde. Det är för det arbetet som Nylands svenska kulturfond nu belönar författaren och bildkonstnären Irmelin Sandman Lilius med ett pris på 10 000 euro.

För Sandman Lilius själv är priset ändå också som en bekräftelse för ett annat stort projekt hon arbetat med, nämligen biografin över hennes man, Carl-Gustaf Lilius.

– Just nu känns det för mig som om det inte enbart är för mig utan också för Carl-Gustaf, eftersom den tredje delen i min biografi över honom utkom i december.

Den fjärde delen i den omfattande biografiserien blir klar i år.

– Det är ett stort, långt arbete. Det känns som ett uppdrag som är slutfört, säger hon.

En spännande historia

I prismotiveringen sägs: "Irmelin skriver en poetisk prosa som har förnyat språket inom barn- och ungdomslitteraturen. Hennes specialitet är levande miljöer och en ambition att inte vika för svåra levnadsfrågor."

Hon har främst skrivit fiktion, men i hennes produktion finns också essäer och biografier. Hon är känd och erkänd illustratör och bildkonstnär och har fungerat som recensent och översättare. Sin livsgärning har Irmelin utfört i Hangö där hon hämtat inspiration till sina böcker.

Just nu arbetar hon med ett projekt som avbröts av makens bortgång.

– Jag håller på med en lång och intressant historia som är mycket spännande. Men jag vet ännu inte om det är en barnbok eller inte, det kan man inte veta på förhand, säger hon.

Irmelin Sandman Lilius har gett ut över 50 böcker, hennes verk har översatts till över 18 språk och hon skriver fortfarande.

Mest pengar till musik

Nedan har vi delat in mottagarna enligt följande verksamhetsområden: musik, litteratur, teater, dans, konst, foto och film, lokalhistoria, övrig kultur, verksamhetsbidrag och övriga ändamål. Mest pengar, 80 300 euro, delas ut inom musiken, näst mest (41 600 euro) till litterära ändamål. De största enskilda bidragen är 12 000 euro för Bokkalaset i Ekenäs och 10 000 euro för Hurja piruettis jubileumssatsningar. En biografi över John Gardberg tilldelades 8 000 euro, liksom friluftsteatern Varggropen, som ska spelas i Sjundeå i sommar.

Musik

KOMP! rf för musikalisk och musikpedagogisk verksamhet 8 000

Västra Nylands sång- och musikförbund för förbundets 100-årsjubileumsprojekt 6 000

Musik vid havet 6 000

Lux Musicae 6 000

Nordiska Visfesten i Hangö 3 000

Manskören Raseborg rf för konserterna Sikta mot stjärnorna 2 000

Sångföreningen Cajorna rf för konsertverksamhet 1 000

Kyrkslätts Manskör rf för konsertverksamhet 2 000

Damkören Girls för ett samarbetsprojekt med Åbo Damkör samt för övrig konsertverksamhet Raseborg 2 000

Västnyländska Kammarkören för uppförande av Verdis Requiem tillsammans med Akademisk kor från Danmark i Ekenäs kyrka och i Köpenhamn 2 000

Hangö Manskör rf för en jubileumskonsert på Svenska Gården Brankis 1 000

Stora Fröjden - en kör för alla rf för konsertsamarbete med pensionärskören Moderato i Mariehamn 1 000

Nonette rf för folkmusikprojekt med konserter i Raseborg och Kyrkslätt 2 500

Sånggruppen Guldkanten för konsertbesök till åldringshem, sjukhus, servicehus och handikappboende i Västnyland 2 500

Archipelago Singers rf för konsertbesök till vårdinrättningar och äldreboenden i Västnyland Raseborg 2 500

Andersson Lena för visseminarier och viskonserter i Ekenäs 3 000

Raseborgs Kulturförening rf Allsång på Museigården i Ekenäs 1 500

Andersson Bosse för en allsångskonsert och en barnens dag-konsert med sång, musik och pyssel på Café Gamla Stan i Ekenäs 1 000

Ingå spelmansgille för ett finlandssvenskt folkmusikveckoslut i Ingå 2 000

Arbetsgrupp Nuclear Omnicide för skivinspelning 3 000

Arbetsgruppen Paul Oxley´s Unit för turné med musikprojekt i samarbete stråkorkester 5 000

Wendelin Carolina för en turné i Sverige och Finland med nyskriven musik 4 000

Parry Alan för skivinspelning 3 000

Lönnberg Melinda för Dizis skivinspelning 3 000

Aspelund Ami för turné och skivinspelning 3 000

Raseborgs Kulturförening rf för barnkonsert med Sås & Kopp på Svartå slott 1 500

Braskén Emma för musiklek för barn på Ungdomsgården i Ekenäs 1 000

Föräldraföreningen Con Amore rf. för föreläsningar, kurser och konserter kring Finlands 100 åriga musikhistoria 1 000

Arbetets Vänner i Ekenäs rf för ett allsångsevenemang för svenskspråkiga personer i Raseborgs och Helsingfors 800

Litteratur

Ekenässällskapet för litteraturevenemanget Bokkalaset i Ekenäs 12 000

Slotte Jolin för en roman och en pjäs 5 000

Västnyländska Kultursamfundet rf för Västnyländsk årsbok och övrig litterär verksamhet 5 000

Västnyländska Kultursamfundet rf för Barnens och de Ungas bokKalas - BUK 2017 5 000

Sonck Mikaela för en antologi om nyfamiljer 3 000

Karlsson Tomy för den tolfte delen av bokserien Hangö i tiden 3 000

Raseborgs stadsbibliotek/Ekenäs bibliotek för ett litterärt utvecklingsprojekt för nya samarbetsmodeller mellan bibliotek och skolor 2 000

Bromarf Biblioteks Vänner rf för en författarträff på Rilax gård i Bromarf 2 000

Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf för projektet Sagornas Vecka i Kyrkfjärdens skola 1 000

600 för anskaffande av litteratur beviljades till: Solbacka daghem/Raseborgs stad, Sjundeå svenska skola, Billnäs skola, Langansböle daghem, Hem och skola i Sjundeå (förskolan vid Sjundeå svenska skola), Hangö centralskola

Teater

Porkala Parentesen rf för friluftspjäsen Varggropen Sudenkuoppa 8 000

Oy Geist Ab/Teater Geist för turnerande teaterverksamhet samt för kultur- och teaterverksamhet inom äldreomsorgen 7 000

Presence rf för svenskt program under Le Petit Festival du Théâtre i Hangö 3 000

Evitskog ungdomsförening rf för en revyproduktion i Övidsborg i Evitskog 3 000

Prästkullanejdens hembygdsförening rf för barnkultur och teaterverksamhet för barn i Prästkulla 3 000

Sjundeå idrottsförening rf. för teater- och musikevenemang för barn och unga i Folksam-arenan i Sjundeå 2 000

Degerby Ungdomförening rf för barnteaterverksamhet 1 000

Dans

Hurja Piruetti Västra Nyland Dansinstitut rf för danspedagogisk verksamhet samt för dansproduktionen Vattnets folk och övriga jubileumsföreställningar 10 000

Ekenäs Danskraft rf för dansfestivalen Danseborg i Ekenäs 5 000

Arbetsgrupp Saine Ensemble för dans- och filmevenemanget Bilder i dans Vol 2 i Magasinet i Fiskars 3 000

Ingå Folkdansare rf för deltagande i folkdansstämman Barnlek på Färöarna 2 000

Raseborgs Kulturförening rf för Dansgala i Ekenäs bollhall 1 500

Konst, foto och film

Olympias Vänner rf för Hangö Filmfestival 2017 och anknytande program 5 000

Arbetsgrupp Lars och Jonas Sundström för en naturfotobok och fotoutställning om Västnyland 3 000

Steenvoorden Noora för att ställa ut handmålade konstklänningar i gallerier i Ekenäs, Sibbo och Helsingfors 3 000

Plattform rf för kulturverksamhet och konstworkshops på svenska i Raseborg 3 000

Glasmästarna rf för kursverksamhet och för spridande av glaskonst 3 000

Arbetsgruppen Virtuella berättelser för att färdigställa det sista avsnittet av kortfilmer om Helene Schjerfbecks liv och konst i Ekenästrakten 2 000

Hangö Foto Festival rf för Hangö Foto Festival 2017 2 000

Olympias Vänner rf för att producera dokumentfilmen Framtidens Hangö samt för en videoutställning 2 000

Ekenäs fotoklubb rf för en grundkurs i fotografering och kamerateknik för barn och unga 1 500

Fotogruppen vid Barösunds Byaråd för utställningen Barösund i bild 1 000

Lokalhistoria

Arbetsgrupp John Gardbergs biografi för en biografi om lokalhistorikern och hembygdsforskaren John Gardberg 8 000

Arbetsgrupp Knektens medeltid för ett medeltida evenemang i Raseborgs slott 3 000

Erlin Niclas för en populärvetenskaplig bok om Raseborgs slott 2 000

Dönsby byaförening rf för ett bokprojekt om Dönsby förr och nu 2 000

Ekenäs museivänner rf. för seminarium i anslutning till utställningen Dragsvik - en plats med många minnen i Ekenäs museicentrum EKTA 2 000

Hangö guider rf för rollguidningar om Hangös historia 2 000

Billnäs skola för en lokalhistorisk utställning i Billnäs skola Raseborg 500

Övrig kultur

Kyrkslätts Svenska Kulturförening rf för svensk kulturverksamhet i Kyrkslätt 4 000

Porkala Ungdomsförening rf för kulturverksamheten 4 000

Stiftelsen för bevarande av Svartå Slotts kulturarv för utställningen Släkten Linder – samhällsbyggare och kulturbärare i Finland 4 000

Children Crossing Cultures rf för mångkulturella projekt för barn och ungdomar på svenska 3 000

Järsö ungdomsförening rf för kulturverksamhet för barn och unga 2 500

EstradpoesiFI Sveriges Mästerskap i Poetry Slam 2017projekt för att med finlandssvenska representanter delta i Sveriges Mästerskap i Poetry Slam i Göteborg 2 500

Arbetsgrupp Backman-Karjalainen för att skapa svenska kontaktytor mellan nya invandrare och gamla invånare i Karis genom konstbaserade interventioner 2 000

Kyrkslätt skärgårds ungdomsförening rf för videoteater och editeringsverksamhet för barn och ungdomar 1 500

Raseborgs Kulturförening rf för kulturevenemang för barn på Ramsholmen i Ekenäs 1 500

Serrano Widergren Maria för berättarprojektet Björken och stjärnan med premiär i Raseborg 1 500

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf för den kulturella verksamheten 1 000

Verksamhetsbidrag

Degerby byaråd rf 4 000

Capoeira Västnyland 3 000

Pojo kyrkoby byförening rf 3 000

Överby ungdomsförening ÖBUF 3 000

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs rf 3 000

Degerby Lantmannagille 2 000

Ingå musei- och hembygdsförening rf 2 000

Raseborgs släkt- och bygdeforskare 1 000

Västra Nylands Folkdansdistrikt 1 000

Svenska Klubben i Ekenäs 800

Övrigt

Braskén Emma för att bygga en undervattensvärld på Ramsholmen i Ekenäs 2 500

Hangö Pride 2017 2 000

Kyrkslätts gymnasium för studieresa till Oslo 2 000

Elever, lärare och föräldrar vid Seminarieskolan rf för ett identitetsprojekt för Seminarieskolans elever i samarbete med Stiftelsen Pro Artibus och Ekenäs danskraft 1 500

Föräldraföreningen vid Dalgatans daghem rf för ett familjejippo i Karis för samtliga svenska och finska daghemsbarn 1 500

Karis-Billnäs gymnasium/Inhemska språk för språkutbyte med Mikkelin lukio 1 500

Lindman Pia för deltagande i Arctic Circle Autum Art & Science Expedition 2017 1 500

Hangö gymnasium för en studieresa till Stockholm i anknytning till kursen Finland från förhistorien till autonomin 1 000

Karis svenska högstadium/språkprojekt Lundo för språkutbyte med Lundo centralskola 1 000

Rudolf Steiner-Pedagogikens Vänner i Västnyland rf /Åk7 2017-2018 för en studieresa till Norge 1 000

Pojodagen 1 500

Täkterdagen 1 200

Snappertunadagen 1 000

Wickman Pia-Lisa Maria för kurs i utbildningsförvaltning 700

Engblom Catharina för behörighetsgivande klasslärarstudier för ämneslärare 700

Hem och Skola i Karuby rf för elevernas deltagande i äventyrstur för barn på Sveaborg 400

Mer läsning