Mera sådant!

Liksom alla företag nu för tiden måste visa upp sig borde brigaden också synas oftare i sin hemstad.

Förra fredagen visade Nylands Brigad upp sig med den äran för allmänheten i Ekenäs. Det var högtidlig edgång på centralplanen och parad med fanor och klingande spel. Att evenemanget var uppskattat bevisades av den mycket talrika publiken och de idel positiva kommentarer man hörde. Jag var imponerad.

Det måtte vara bra många år sedan senast och det tycker jag är beklagligt. Liksom alla företag nu för tiden måste visa upp sig borde brigaden också synas oftare i sin hemstad. Så stort som denna gång behöver det förstås inte bli, men kanske ändå ett fankompani på torget vid vårt lands eller brigadens högtidsdagar? Det andra alternativet är kanske att ordna transport till de parader som nu hålls på brigadens område i Dragsvik. Den goodwill som nu finns behöver underhållas!

Torolf Grünn Ekenäs

Mer läsning