Mer samarbete för gymnasier

Coronaåret har gett god grund för hur skolor kan utvecklas tillsammans i framtiden.

Från och med i höst blir andra stadiet avgiftsfritt och obligatoriskt tills man fyller 18 år. Det betyder att alla som går ut nionde klassen i vår ska ha en studieplats till hösten. Ansökningstiden ti...