Mer konst då Raseborg bygger

Rosalia Silfer och Emilia Nyberg vann muraltävlingen i Karis. Bild: Lina Enlund

Raseborg börjar använda sig av en variant av den så kallade enprocentsprincipen. Den innebär att en del av anslaget för ett nybygge eller saneringsprojekt används till konst – från fall till fall.

Raseborg börjar avsätta mer pengar för offentlig konst. Det slog stadsutvecklingssektionen fast i måndags.

Dessutom har man definierat fem bra principer som man kallar Raseborgsmodellen. Det handlar bland annat om att den konstnär som får ett uppdrag får det i ett tidigt skede samt att budgeten fastställs i god tid.

Stadens tjänstemän får nu i uppdrag att lista objekt som procentprincipen kan tillämpas på. Man ska samarbeta med Pro Artibus i den här frågan.

Målet är att skapa en bättre byggd miljö med hjälp av högklassig arkitektur, design och konst. Dessutom skapas nya sysselsättningsmöjligheter för kulturarbetare i staden.

Bland annat de så kallade muralmålningarna i det nya resecentret i Karis är exempel på offentlig konst i samband med ett nybygge. I det här fallet konstaterar stadsutvecklingssektionen att processen var otydlig och experter involverades i ett för sent skede. Det vill man framöver motverka genom den så kallade Raseborgsmodellen.

Mer läsning