Menumat omtyckt bland äldre

Bild: Ksf Media - arkiv

Från mars till augusti utförs ett pilotprojekt beträffande Menumat inom äldreomsorgen i Raseborg. Klienterna visar sig hittills vara nöjda.

Menumat innebär att klienten i hemmet har ett frysskåp, en uppvärmningsugn och en datorenhet kopplad till dessa. Frysskåpet rymmer 18 matportioner samt efterrätter.

Klienten väljer själv vilken mat hen vill ha och servicepersonal fyller på frysen enligt behov och önskemål.

Inom Raseborg har 35 klienter från början av mars fått prova på Menumat-konceptet. En utvärdering gjordes av klienterna i månadsskiftet april-maj.

De flesta som besvarade enkäten var nöjda med maten. Både matens smak och mångsidigheten i utbudet uppskattades.

De flesta tyckte även att matportionernas storlek var bra samt att kontakten med servicepersonalen fungerat väl.

Att övergå från det nuvarande systemet, där olika företag inom stadens regioner sköter tillagning och hemkörning av mat, till att använda sig av Menumat skulle innebära att kvalitetsskillnader utjämnades.

Kostnadsmässigt skulle förändringen för klientens del vara neutral.

Inom äldreomsorgen skulle förändringen däremot spara såväl pengar som tid.