Mediyoga ges som kompletterande vård

Susanna Nordström och Maria Snabb demonstrerar en mediyogaövning som är bra mot ryggont. Bild: Lina Enlund

Raseborg ska som första kommun i Finland prova mediyoga som vårdkomplement för en grupp långvarigt sjuka personer. Det första passet hålls på torsdag.

– Alla som jobbar vid en dator borde göra det här.

Mediyogainstuktör Maria Snabb demonstrerar övningen som heter ryggflex. Det är en av grundrörelserna i det som kallas lilla ryggpasset i mediyoga. Medan hon gör det på golvet i klassisk lotusställning gör Susanna Nordström, enhetschef inom öppen hälso- och sjukvårdsmottagning i Raseborg, samma övning sittande på en stol.

– Man kan göra det här sittande på en stol om man har svårt att röra sig. Man behöver inte vara i fysiskt bra skick. Övningarna görs i väldigt långsam takt och alla gör dem efter sin egen förmåga, säger Snabb.

Snabb och Nordström är nyckelpersonerna inom ett pilotprojekt krig mediyoga. Raseborg ska som första kommun i Finland testa den medicinska nyttan av mediyoga.

Inleder med liten grupp

Läkare har valt ut åtta personer till en uppföljningsgrupp varav sex tackat ja. Gruppen är liten för att Snabb ska kunna beakta varje individ. Personerna lider av olika sjukdomar och besvär. Det gemensamma är att de är långvarigt sjuka. Deltagarna är män och kvinnor varierande ålder.

Innan projektet kör i gång kartläggs personernas hälsotillstånd för att man ska kunna jämföra resultatet av mediyogan efteråt. Men Snabb och Nordström är redan nu övertygade om att denna kompletterande vårdmetod kommer att ge resultat.

Snabb har själv en lång sjukdomshistoria. Efter flera år av behandling som inte gav bestående hjälp konstaterade man att hon led av kronisk migrän. För att råda bot på migränen hittade hon mediyoga som hjälpte henne mer än någon annan metod eller medicinering.

– Man får ett påslag på det sympatiska nervsystemet när man är långvarigt sjuk. Mediyogan hjälper att aktivera det parasympatiska nervsystemet som lugnar ner kroppen. Det gör till exempel att blodkärlen vidgas, att matsmältningen kommer i gång och att immunförsvaret förstärks, säger Snabb.

– Musklerna är spända när man är sjuk. Därför försvinner värken inte, säger Nordström.

Nordström säger att det finns en stor grupp patienter i Raseborg som varit länge sjuka och vars medicinering ofta trappats upp efter hand utan att det har gett önskat resultat.

Studier i bland annat Sverige har visat att mediyogan har effekt mot till exempel ryggont, sömnsvårigheter, stress och hjärtproblem.

– Det här är ett pilotprojekt. Men visionen är att vi ska kunna erbjuda den här vårdmetoden för fler invånare i Raseborg framöver.

Hitta roten till det onda

Mediyoga har utvecklats av Göran Boll i Sverige i mitten på 90-talet och används numera som vårdmetod på sjukhus även i Norge. Det finns forskning som bevisar effekterna.

I Finland finns ett tjugotal mediyogainstruktörer. Maria Snabb är en av dem.

– För att bli mediyogainstruktör måste man ha läst anatomi och fysiologi och gå en mediyogautbildning, säger Snabb som har utbildat sig i Stockholm.

Man kan sedan fördjupa sig i vissa områden. Snabb riktar in sig på yoga mot migrän, sömnproblem och stress.

Mediyoga rekommenderas också för människor som i övrigt är friska men som kanske har ett krävande jobb eller en tuff vardag som de måste kunna samla krafter för.

– Det handlar mycket om att hitta ändan i nystanet. Är man långvarigt sjuk glömmer man ofta vad det egentligen är som har gjort en sjuk, säger Snabb.

– I bästa fall kan man minska på medicineringen och få fram människornas egna styrkor som kanske hamnat i skymundan bakom illamåendet, säger Nordström.

Mer läsning