Medier: Posttvisten kan få en lösning i dag

Poststrejken kan nå en lösning redan under måndagen, rapporterar både Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat. Bild: Ari Sundberg/SPT

Sympatistrejkerna har lagt hård press på förhandlingarna. Nu verkar en lösning vara nära.

Tvisten om paketsorterarna vid Posten har lett till omfattande sympatiåtgärder i hela landet. Förhandlingarna kan nå en lösning under måndagen, rapporterar både Ilta-Sanomat och Helsingin Sanomat. Tidningarna hänvisar till anonyma källor som är insatta i förhandlingarna.

En lösning verkar trolig redan under måndagen, eller kanske på tisdag.

Sympatiåtgärderna verkar ha lagt hård press på förhandlingarna och parterna verkar redo att komma överens om en lösning.

Under veckoslutet strandade förhandlingarna på att Medieförbundet inte gick med på en lösning eftersom arbetsgivarorganisationen inte ansåg sig vara en del av konflikten. Lösningsförslagen som nu ligger på bordet involverar inte Medieförbundet.