Med växelverkan vinner alla

Tvåspråkigheten lever bäst när båda språken tydligt lever i växelverkan sinsemellan.

Vi anser, att Raseborg är en tvåspråkig region där våra båda officiella språk spelar en viktig roll och har traditioner.

Enligt vår åsikt lever tvåspråkigheten bäst när båda språken tydligt lever i växelverkan sinsemellan. I växelverkan med varandra. Växelverkan är till allas fördel. Enligt vår mening är områden där språkfrågan inte är huvudsaken de som utvecklas bäst och där tillväxten är störst.

Svenskspråkiga i Raseborg har en traditionsrik historia. Vi sannfinländare respekterar denna historia och vi vill värna om den. Därför anser vi att det är lika viktigt att de finskspråkiga får historia och kultur i Raseborg. Med växelverkan vinner alla.

Vi talar svenska, finska, engelska, fast ryska, och samarbetar alla för hela regionen.

Tatu Tyni ordförande, Raseborgsregionens Sannfinländare