Med vargen i huvudrollen

Nära inpå. Hasse Lindholm har filmat och följt med vargen allt sedan den dök upp i Snappertuna i fjol. Bild: Lina Enlund

Att titta på Hasse Lindholms vargfilmer är lite som att följa med en såpopera. Det är kärlek, komplicerade förhållanden och långa blickar.

Hasse Lindholm är en flitig naturfilmare och har följt med vargparet allt sedan det dök upp i Snappertunatrakterna i fjol. Med hjälp av tips, erfarenhet och intuition söker han sig till ställen där vargen skådats, eller kan förväntas dyka upp, och behöver sällan vänta länge för att få napp.

Genom att härma en mus lyckades han förra sommaren locka till sig varghonan på bara några tiotals meters avstånd. En av de senaste upptagningarna är från mitten av september. På en öppen åker, under ljus himmel, ligger de vid det här laget rätt storvuxna valparna utspridda från varandra och sover djupt tills de blir väckta av sin mamma.

Är det här normalt beteende för vargen?

– Åtminstone i Snappertuna, säger Hasse med ett skratt.

Frånvarande fader

Med hjälp av DNA från avföringen har vargparets ursprung kunnat fastställas. Hanen är född i Satakunta, i Kjulo år 2012, därifrån han har rört sig söderut och hittat sig en hona född 2015 i Fiskars. Tillsammans har paret fortsatt till Snappertuna där de i våras fick sex valpar i närheten av skjutbanan.

Hasse visar en filmsnutt från i mars då honan kan förmodas vara i "välsignat tillstånd".

– Då började hon gå före hanen. Det är ett tecken på att hon blivit betäckt.

Hanen, som känns igen på sitt deformerade vänstra öra, har Hasse inte lyckats fånga på film sedan den 7 juli. Då sågs hanen föra mat, en hel hjortkalv, till lyan.

– Ifall vargen som sköts i höstas var alfahanen har honan klarat sig redan länge utan honom.

Däremot har Hasse observerat en annan vuxen varg. Tidigare brukade denna varg röra sig på samma platser som alfaparet, aldrig samtidigt utan med omkring ett halvt dygns marginal. Nu har Hasse sett vargen tillsammans med flocken.

– Jag har kallat vargen för drängen, i brist på bättre. Kanske honan redan har en ny karl?

Finsmakare

Den infekterade vargdebatten håller Hasse Lindholm sig helst utanför. Hans främsta drivkraft för filmandet är intresset för naturen. När det gäller vargen känns det ändå som att naturen kommit för nära inpå.

– Vargen är ett klokt och intressant djur, men något är fel när den börjar springa på folks gårdar, säger han.

Misstankarna om att det skulle vara kadaver eller åtel som lockar vargen till att stryka kring bebyggelsen tycker han att man kan slopa. Till exempel fick hjortkroppen som togs omhand efter en bilkrock ligga ostört utan att vargen brydde sig ett dyft.

– Vargen är en finsmakare. Den vill ha färsk mat.

Hinner hitta ny

Enligt Ilpo Kojola, forskningsprofessor vid Naturinstitutet Luke, har det ännu inte bekräftats att vargen som med dispens från Viltcentralen sköts i Kudiby är alfahanen i flocken.

– Men med tanke på dess kraftiga byggnad är det rätt sannolikt, säger han.

Fastställandet sker bland annat med hjälp ett faderskapstest där den döda vargens DNA jämförs med valparnas.

Hur avskjutningen påverkar reviret är enligt Kojola omöjligt att säga med säkerhet. När det handlar om enskilda fall får man i stället tala om sannolikheter.

– I södra Finland brukar vargen para sig i januari-februari. Med tanke på att hanen försvann så här pass långt före parningstiden kan det gott hända att det hinner dyka upp en ny.

Ibland tar honan sig också en ny hane från den egna familjen. Det ser Kojola ändå som mindre troligt i det här fallet i och med att det i flocken inte finns några andra årets avkommor.

Honan viktigare än hanen

Den enda mer utförliga forskning som finns om revirets fortlevnad vid alfadjurens frånfälle baserar sig på material från Denali nationalpark i Alaska. Om alfahanen dog blev han där i hälften av fallen ersatt av en annan. Var det alfahonan som dog sjönk motsvarande procent till 25.

Avskjutningen av alfahanen i Snappertuna torde enligt Ilpo Kojola inte påverka flockens beteende och sammanhållning då det gäller tillgång och jakt på föda.

– Älg är ett rätt krävande djur för vargen att jaga om den fullvuxna hanen inte är med. Men i och med att det här finns tillgång till annat klövvilt är situationen en annan, säger han.

Vad gäller den av Hasse Lindholm skådade tredje vargen, eller "drängen", samt dess roll i flocken kan Kojola inte uttala sig utan att ha sett materialet.