Med ord påverkar vi

Begagnat – vintage, renoveringsbehov – fallfärdigt, tidsoptimist – försenad, dyr – exklusiv, halvfull – halvtom. Det här är exempel på synonymer där ordparen har olika laddning.