Med kärlek, utan rädsla

"Det fanns en tid då ett fattigt folk tillsammans hade råd att bygga skolor av donerade stockar, dekorera stadsskolorna med konst och betala lön till lärarna. De stod upp för sina barn"

Nu i veckan föddes en ny riskgrupp på över en miljon: barn och unga från dagis och förskola till gymnasiet och yrkesskola, och en annan på två miljoner: deras föräldrar, med risk för akut rädsla. Hur...