Mbi kanske flyttar till unccan

Medborgarinstitutet kanske flyttar till ungdomsgården i Ekenäs. Bild: VN-arkiv/Kristoffer Nöjd

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Kulturinstitutet Raseborgs medborgarinstituts verksamhet flyttar till ungdomsgården i Ekenäs.

Stadsfullmäktige beslöt i juni, inom ramen för servicenätsutredningen, att MBI skulle flytta ut från den gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsvägen 5 till en byggnad på Ekåsens område. Det skulle vara en del av en större rotation eftersom Raseborgsvägen 5 ska bli ett slags familjecenter. Här ska såväl rådgivningar, barn- och ungdomsmottagning, familjearbetare som barnhabilitering inrymmas.

Att MBI nu skulle få plats i ungdomsgården vid Ystadsgatan 14 har att göra med att utrymmen där har har blivit lediga. Ungdomsverksamheten har sett över sitt utrymmesbehov i Ekenäs ungdomsgård och konstaterat att man inte har behov av lika stora utrymmen som tidigare. Eftermiddagsgruppen Delfinen har därtill flyttat från ungdomsgården.

Om fullmäktige godkänner förslaget kan staden spara en ansenlig summa. De utrymmen på Ekåsenområdet som var tänkta för MBI hade nämligen krävt en renovering som beräknats kosta 400 000 euro.

Stadsstyrelsen möttes i går och fullmäktige har nästa möte inprickat nästa veckas måndag.

Mer läsning