Max Forsman lyser på Lilla Teatern

Underhållande. Grannsämja – eller bristen på den – mellan polacken Pavel (Sixten Lundberg) och Marcus (Max Forsman) Bild: Henrik Schütt

Den franska dramatikern Florian Zeller må vara allmänt hyllad men så signifikant att det skulle vara motiverat att spela honom på två av Helsingfors typ tre svenskspråkiga proffsscener samtidigt tycker jag inte att han är.

Att Svenska Teaterns Pappan och Lilla Teaterns En stunds lugn i huset dessutom hade premiär på precis samma dag visar på dålig kommunikation och koordinering, inte minst för alla premiärlejon som gill...