Matias Kaihovirta fick pris för sin avhandling

Matias Kaihovirta belönas för sin forskning kring bruksarbetarnas politiska agerande. Bild: VN-arkiv/Christoffer Holm

Billnäsbon, filosofie doktor Matias Kaihovirta, har fått statsrådet Mauritz Hallbergs pris för främsta vetenskapliga verk utgivet på svenska i Finland 2015. Historikern Kaihovirta belönas för sin doktorsavhandling "Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920", som han disputerade på vid Åbo Akademi i fjol.

Priset delas ut av Svenska litteratursällskapet i Finland.

I år tillföll priset två forskare. Filosofie doktor, litteraturvetaren Anna Sibelius-Möller belönades för sitt verk "Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik."

Svenska litteratursällskapet lyfter fram att de två forskarna i sina undersökningar tar upp det nationella trauma som kriget 1918 skapade.

Pristagarna får 12 000 euro var. Priset delades ut den 16 maj.