Mathjälp finns, men vissa har stängt

Mathjälpen i Karis delar varje vecka ut omkring 2 000 kilogram matvaror som föreningen får från butiker. Omkring 200 personer söker mat varje gång, vilket betyder att var och en i snitt får 10 kilogram mat. Bild: Robert Karlman

Raseborgs stads äldreservice och sysselsättningstjänster började i dag med hemleverans av matvaror i samarbete med mataffärer. Också på andra håll i Västnyland ordnas mathjälp och -leveranser, i olika omfattning. Vi har här listat en del.

I samarbete med flera mataffärer i Raseborg började stadens äldreservice och sysselsättningstjänster i dag leverera hem matvaror till invånare som på grund av coronavirusepidemin ska undvika kontakter med andra personer. De som omfattas är personer över 70 år och personer i riskgrupper.

De raseborgare som behöver butiksservice ska kontakta närvårdare Johanna Tahko på nummer 019 289 3343 vardagar klockan 8–9 och 12.15–15.30. Hon tar uppgifter för fakturering och leverans och hjälper med att göra en inköpslista.

Stadens sysselsättningstjänster sköter själva hemleveransen. Varorna levereras en gång i veckan till respektive kund. Mataffärerna fakturerar kunden för varorna månatligen och staden fakturerar en avgift på 9,50 euro per leverans.

Se närmare uppgifter i faktarutan om vilka butiker som deltar, samt om beställningar och leveranser.

Följande affärer är med i samarbetet med Raseborg stad:

K-Supermarket Popsi, Ekenäs, beställningar ska göras måndagar före klockan 13, leverans onsdagar.

K-Supermarket, Karis, beställning tisdag, leverans torsdag.

K-Market Fiskars, beställning måndag, leverans tisdag.

K-Market Svartå, beställning måndag, leverans tisdag.

M-Skafferi Ett, Bromarv, beställning onsdag, leverans fredag.

Ändrade rutiner

Föreningen Mathjälp Ruoka-apu i Karis har fått tillstånd från stadens beredskapsgrupp att fortsätta dela ut mat med ändrade utdelningsrutiner.

Platsen där utdelningen sker är fortfarande före detta restaurang Knäppen. Från och med i dag delas mat ut måndagar klockan 15–18.30. Man har förlängt tiden för att undvika köbildning, eftersom inemot 200 personer brukar besöka utdelningsstället varje måndag.

Föreningen Mathjälp Ruoka-apu i Karis delar fortsättningsvis ut mat varje måndag i före detta restaurang Knäppen. Utdelningstiden har förlängts till klockan 15–18.30 för att undvika köbildning. Bild: Robert Karlman

– Vi vädjar om att inte komma före utdelningstid, var och en får samma sats om man så kommer först eller sist, så länge vi har något att dela ut, och det brukar vi ha, uppmanar föreningens ordförande Robert Karlman.

Föreningen har i snitt haft 2 000 kilogram matvaror att dela ut varje vecka. Därutöver sköter Mathjälp om utdelningen av EU-mathjälp. En utdelning blir nu på våren, en i höst.

Vissa fastslagna regler gäller vid utdelningsstället. Endast tre till fem personer får komma in per gång och utanför får högst tio personer samlas samtidigt.

– Om man ser att det redan samlats tio personer utanför ska man vänta en bit ifrån.

Dessvärre kör mathjälpen inte hem varor. En orsak är att maten ofta är fryst, hemkörning kunde äventyra färskheten. Bild: Robert Karlman

Robert Karlman säger att föreningen dessvärre inte kan köra hem mat.

– Då skulle hela miljöaspekten gå förlorad. Det är också viktigt att kunna garantera färskhet och då många varor är frysta går det inte.

Därtill måste man beakta en rättviseaspekt.

– Det skulle vara svårt att rättvist kunna dela ut åt alla om vi gick in för hemleveranser. Hur skulle vi ens nå dem som har det sämst, inte har e-post, Facebook eller telefon?

I stället för direkt utdelning har Sole Garghentino-Nygård på matsvinnsbanken i Karis under rådande omständigheter gått över till hemtransport av matportioner. Bild: VN-arkiv

I Karis verkar också den matsvinnsbank som Sole Garghentino-Nygård startat. I stället för direkt utdelning har Sole Garghentino-Nygård nu gått över till hemtransport av matportioner.

– För tillfället delas maten ut bara i Karis, men om det kommer mera mat någon dag så försöker jag att köra också i Fiskars, Pojo och Ekenäs.

Mängderna mat är nämligen mindre nu eftersom restauranger stängt eller skurit ner sin verksamhet. Trots det blev det ändå ungefär 200 portioner att dela ut förra veckan.

Karis-Pojo svenska församling hjälper vid behov till med hemleverans av matvaror, säger diakon Åsa Häggblom.

Raseborgs finska församling har en viss beredskap att handla mat eller apoteksvaror åt äldre och personer i riskgrupper.

Ekenäsnejdens svenska församling uppmanar den som är i behov av mathjälp inte ska tveka att ta kontakt med diakoniarbetarna.

Matbanker utan varor

Matbanken i Ekenäs håller däremot stängt. Matbanken drivs av Ekenäsnejdens svenska församling, Raseborgs finska församling, Missionskyrkan, Metodistkyrkan, Pingstkyrkan och lokala livsmedelsaffärer.

Anledningen är att tillgången på varor från butikerna har minskat radikalt, vilket antas bero på att folk hamstrat matvaror.

– Det stämmer, säger diakon Carita Englund vid Ekenäsnejdens svenska församling.

Också matbanken i Tenala är stängd tills vidare, av samma anledning.

– Vi har också känt av hamstrandet, säger Ann-Maj Gabrielsson, verksamhetsledare för Vänstugans mathjälp vid Torngatan i Ekenäs.

I går hade man ändå bröd, mjölk och brödmargarin att dela ut, samt några djupfrysta matportioner som fanns i frysen. Mathjälpen hämtas vid dörren, men man måste ringa innan på nummer 045 151 6211. Dagcentret och matserveringen i Vänstugan är helt på paus.

Hjälp också i Hangö

I Hangö informerar stadens servicehandledare om vilka tjänster som kan erbjudas hem och vilka tjänster som erbjuds utanför hemmet på nummer 019 220 3489 vardagar klockan 8–10.

Hangö gatumission delar som brukligt ut mat på lördagar klockan 11 vid sin lokal på Gentoftegatan.

– Dock måste var och en själv ta ansvar för att se till att det inte blir mer än tio personer i kön per gång, säger tf verksamhetsledare Anton Backberg.

Hangö svenska församling erbjuder akut diakonihjälp, bland annat i form av köpkort till matbutiker, berättar diakon Marita Böckerman. Hon har mellan 50 och 60 klienter som regelbundet besöker henne.

Församlingen hjälper i Sjundeå

Sjundeå svenska församling koordinerar butiks- och annan hjälp tillsammans med Sjundeå finska församling under undantagsförhållandet. Frivilliga hjälper i första hand riskgrupper med bland annat butiksärenden.

Den som vill hjälpa eller behöver hjälp kan kontakta diakon Gun Venäläinen på nummer 040 533 6946 eller per e-post gun.venalainen@evl.fi.

Mer läsning