Mathantverket går vidare …

Mathantverket kommer att uppmärksammas under de kommande åren i vår region genom tävlingar som ordnas i Ekenäs under 2017–2018.

Mathantverk är än en gång aktuellt i och med att en utbildning inom mathantverk startar denna månad i Raseborg. Kustens mat, som är ett av Yrkeshögskolan Novias projekt, ordnar utbildningen i ett regionalt samarbete mellan parter från regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland.

Utbildningen inom mathantverk har samlat ett stort antal deltagare från samtliga regioner, vilket visar att det finns intresse för hantverksmässig livsmedelsförädling i våra regioner. Det ökande intresset för hantverksmässig livsmedelsförädling kan ses i utbudet av mathantverksprodukter som blir mångsidigare samtidigt som konsumenternas intresse för produkterna ökar.

Mathantverksprodukter är produkter som industrin inte kan ta fram, de är av en annan typ. Mathantverksprodukter har många styrkor och en av dessa är spårbarheten, som ofta går enkelt att konstatera. I dag söker allt fler konsumenter produkter med god smak, som är av god kvalitet och har en identitet. Mathantverksprodukterna är rena produkter med få tillsatsämnen och förädlas ofta i liten skala.

Hantverksmässig livsmedelsförädling innebär en förädling på livsmedlets villkor, vilket ger en hederlig och helgjuten mathantverksprodukt. Mathantverket i sig har sitt ursprung i matkultur och de traditioner som kopplas samman med bondesamhället. Genom tiderna har kunskapen att konservera och förädla livsmedel gått vidare från generation till generation. I dag tar man till vara denna kunskap och utvecklar nya och innovativa produkter med hjälp av ny teknik och med dagens kunskap om kemi och mikrobiologi. Inom mathantverket kan man konstatera att man tar traditionerna med in i framtiden på ett innovativt sätt.

Under detta år har Finland ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för flera matevenemang under året. I höst ordnas öppna finska mästerskap i mathantverk – en tävling som också är öppen för nordiska deltagare. Tävlingen är det största matevenemanget under ordförandeskapsåret. Samtidigt som tävlingen pågår ordnas ett omfattande program bestående av miniseminarier, paneldiskussioner och exkursioner i västra Nyland. Programmet är öppet såväl för tävlingsdeltagarna som för allmänheten.

Mathantverket kommer att uppmärksammas under de kommande åren i vår region genom tävlingar som ordnas i Ekenäs under 2017–2018. Under de två följande åren ordnas tävlingen som finländska mästerskap i mathantverk.

Direktförsäljning, Reko-ringarna som ökar i snabb takt, marknader för lokalt producerad mat och torghandeln är viktiga lokala försäljningskanaler också för mathantverksprodukter. Mathantverkare vill skapa och utveckla nya produkter så att vi kan se fram emot nya intressanta produkter under kommande år.

Ann-Louise Erlund

Mer läsning