Matematiken omger oss alla

Eleverna Ninni Laine, Peppi Sollo, Edvin Karell, Andreas Söderholm och Emil Lintukangas (randig blus) utgör en del av gruppen som löser de uppgifter som Albert Rehnberg lagt fram. Bild: Lina Enlund

Studerande besökte grundskolor för att tala om betydelsen av god undervisning.

"Hur många liter är en kubikmeter"

"Vilken veckodag inföll för 22 dagar sedan"

"I staden finns två frisörer. Den ena har en snygg frisyr och den andra en ful frisyr. Vilken lönar det sig att gå till?"

Det här var tre av totalt femtio frågor som eleverna i klass 5 B i Sjundeå svenska skola fick besvara i  går under en lektion som studeranden Albert Rehnberg ledde.

Jämna lag

Rehnberg som studerar energi- och miljöteknik på Aalto-universitetet i Otnäs besökte skolan i samband med projektet "Tempaus 2016", i fri översättning "Ryck 2016", som riktar ljuset mot utbildningen i vårt land.

Eleverna var indelade i två grupper och vid genomgången av svaren konstaterade Rehnberg att det blev jämnt mellan lagen.

Svarsresultaten var hur som helst inte det viktiga med övningen.

– Idén var att visa att matematik används i vardagen, också när man inte tänker på det. Matematiken finns i nästan alla yrken och i alla jobb, den behövs också i matbutiken och på många andra ställen.

– Matematik är bra att kunna, det bygger upp ett logiskt tänkande. Man förstår bättre hur världen funkar.

De studerande som besökte skolorna kunde välja mellan olika programhelheter som de framförde och Rehnberg som höll sitt program även för klass 5 A hade valt en helhet som krävde bland annat logiskt tänkande.

Vill väcka diskussion

När lektionen inleddes berättade Rehnberg att målet med projektet också är att väcka diskussion om inlärningsresultaten i Finland.

– Finland har varit bra förut, men under de senaste åren har det gått lite neråt. Man känner sig inte lika taggad att lära sig i grundskolan. Det här försöker vi ändra på, förklarade han för eleverna och berättade att han själv gått i Sjundeå svenska skola.

Djurklinik, läkare

Emil Lintukangas gillade lektionen. Han berättar att han alltid tyckt om räkneuppgifter, och mycket riktigt så kunde han också lösa flera av de frågor som lades fram under timmen.

Emil kan tänka sig bli läkare i framtiden.

– Men samtidigt tycker jag mycket om matematik.

Också Ninni Laine vet vad hon gärna arbetar med i framtiden.

– Jag skulle vilja jobba i en djurklinik.

När Ninni räknar upp alla djur som familjen haft och har förstår man gott hennes intresse.

Fotnot:

Svaren på frågorna i början av texten: 1) 1 000 liter 2) samma dag som i går 3) den frisör som har en ful frisör, om man utgår från att de två frisörerna klipper varandra.

Projektet "Tempaus 2016" vill lyfta fram betydelsen av god grundundervisning i våra skolor och samtidigt få eleverna intresserade av att lära sig mera. Målet är också att bidra till diskussionen om inlärningen i skolorna, som enligt arrangörerna visar en sjunkande trend.

Under två dagar – i går och i förrgår – fick närmare 1 500 grundskolor besök av sammanlagt 1 400 studerande, som genomförde program med eleverna.

Projektet fungerar på frivillig basis och samordnas av studerande vid Aalto-universitetet. Ett tiotal företag och organisationer deltar som samarbetsparter.

Mer läsning