Mat på nära håll

Bild: VN-ARKIV

Både på statlig och lokal nivå har närproducerad mat hög prioritet. Allt fler lägger in nya värderingar i sin matkonsumtion.