Mat från automat åt alla

Alla äldre i Raseborg ska få tillgång till Menumat om de så önskar. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Social- och hälsovårdsnämnden kommer att anlita Menumat-servicen i hela Raseborg från och med årsskiftet. Med detta vill man nå enhetlig service för alla klienter i Raseborg. Man vill också att hemvården ska slippa uppgiften att köra ut mat till klienterna.

Detta innebär att beställningen till Ravioli avslutas. I Ekenäsområdet körs varm mat från Ravioli ännu ut alla dagar av hemvårdspersonalen. Där är klientantalet för tillfället cirka 45.

Menumat-servicen sägs ha fungerat bra i Karis och Pojo men för tillfället finns det endast sju klienter som anlitar servicen.

– Pensionärer som tycker om att pyssla där hemma har gillat Menumat medan modellen inte har varit lika omtyckt bland exempelvis dementa. I de fall har hemvården kunnat hjälpa till. Ett klagomål som framförts är bristen på grönsaker, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Karl von Smitten (SFP)

Många har övergått till att köpa matservice från lokala företag och man antar att detta också kommer att vara fallet i övriga delar av staden. Anskaffningens värde är cirka 50 000-100 000 euro på årsnivå.

En portion från automaten kostar 9,50 och enligt von Smitten finns det privata företag som kör hem maten till samma pris och till och med billigare.

– Det är bra att det finns valmöjligheter av vilka Menumat är en.