Mässen fick tilläggstid i väntan på plan

Bild:

Officersmässen i Dragsvik kan fortsätta i nuvarande form åtminstone i en när framtid.

Huvudstaben meddelade under julveckan att mässens status, som en del av garnisonen, står fast tillsvidare.

Det beror på att Dragsviksstrandens detaljplan är under arbete. Någon generalplan för området är inte anhängig därför att förhandlingar pågår mellan Raseborgs stad och Senatsfastigheter om ett markanvändningsavtal för detaljplanen.

Som en del av Försvarsmaktens sparprogram har man sagt upp hyresavtalen för flera militära byggnader i landet, däribland många klubblokaler. Officersmässen i Dragsvik var en av de drabbade.