Markköp debatterades länge

Kommunfullmäktige tog beslutet att Kyrkslätt kommun köper ett skogsområde nära centrum. Fullmäktige godkände köpet av markområdet på 27 hektar för 1,8 miljoner euro efter en lång diskussion och en omröstning på måndagskvällen.

Rösterna föll 30-21. Beslutet delade fullmäktige på ett nytt sätt. Samlingspartiet ville remittera ärendet till ny beredning, SFP var för ett köp, De gröna delades upp i två läger och vänstern var för ett köp.

Skogsköpet har inflammerat den gröna fullmäktigegruppen. De gröna var för första gången i två grupper på måndagens fullmäktigemöte, efter att fem ledamöter hade brutit sig ur den ursprungliga gruppen och bildat en egen.

De som lämnat gruppen var för ett köp av markområdet och de som var kvar i den ursprungliga gruppen motsatte sig köpet.

Det område som är till salu är så kallad råmark som ligger mellan Jolkby och Gesterby. I generalplanen planeras ganska tät bebyggelse på området.

Vid mötet föreslog Kim Åström (Saml) först att ärendet remitteras. Själva köpet är Åström i princip inte emot men han ansåg att priset är för högt och han ansåg också att de framtida vinstförväntningarna när området planeras är för optimistiska och osäkra.

– Om det skulle vara så lätt att skaffa pengar skulle kommunen inte ha några som helst ekonomiska problem, konstaterade Åström.

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml) påminde att det är fråga om ett bergigt område som inte är lättframkomligt och som det är dyrt att bebygga.

Haapaniemi frågade också, vem som egentligen vill ha höga flervåningshus på området vilket en effektiv planläggning och markanvändning skulle föra med sig.

SFP:s Hans Hedberg var för köpet och ansåg priset vara lågt.

– Platsen är central. Dit får man en 100 hektars helhet som har byggmöjligheter fast ända till år 2050, menade Hedberg.

Minna Hakapää (Gröna) som var för ett köp av området förde fram att om kommunen köper området garanterar det också att området i framtiden kan användas som rekreationsområde för då kan kommunen själv planera och besluta vad området används till.

Raija Vahasalo (Saml) ansåg att det är nonsens att kommunen måste köpa området för att det skall bevaras som rekreationsområde.

– Kommunen besluter i slutskedet alltid vad som görs i planläggningen oberoende av vem som äger området, ansåg Vahasalo.

Centerns Antti Salonen påminde om att kommunens beslutsfattare i många skeden uppmanat kommunens tjänstemän att söka lämpliga markområden som kommunen kan köpa.

– Här har vi nu ett sådant, låt oss nu stå fast vid vår uppmaning, menade Salonen.

SDP:s Pekka Oksanen berättade att han ofta besöker området och han bedyrade att det utmärkt går att bygga ut det så att det ändå är möjligt att spara bra motionsstråk som gör det möjligt att röra sig i naturen.

Mer läsning