Markförbättringsprojektetet i Evitskog läggs på is – kommunen kräver tilläggsutredningar

Fågelplats. Åkern i Evitskog som lätt översvämmas är en landningsplats för flyttfåglar. Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätts kommun anser att förhöjningen av den vidsträckta åkermarken i Evitskog vid gränsen till Sjundeåännu kräver tilläggsutredningar innan man kan ta ställning till frågan.

Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd beslöt remittera ärendet för ny beredning. Projektet behandlades i nämnden på grund av att väglaget hade överklagat projektet.Ägaren till åkermarken i Evitskog vill...