Marketkedjorna sviker sitt ansvar

Det är klart att lokala köpmän borde få något slags garanti för eventuella kreditförluster.

Regeringen drakoniska beslut i kraft av maktlagen är nu några dagar gammal. Beslutet var väntat redan någon dag i förväg. Som bekant försätter den strikt karantän för 70-plussare. I dagens samhälle lever de oftast på en annan ort än barn och barnbarn. Vänskapskretsen består i mycket av människor i karantän de också.

I Raseborg har köpmännen tillsvidare inte tagit initiativ till att ordna matservice till gamla människor, som sitter hemma. Kedjornas centrala ledning tycks inte ha bistått sina köpmän med råd om teknik. De har inte heller beviljat resurser för att säkre den lokala handeln mot kreditförluster. De blir små, åldringarna är trofasta betalare.

Det är klart att lokala köpmän borde få något slags garanti för eventuella kreditförluster. Den ålderstigna kundkretsen hör för övrigt till de trognaste betalarna.

Här sviker matkedjornas högsta ledning sitt ansvar. Det bör höra till deras verksamhet att i dagens läge skapa resurser för att möta de små förluster det kan röra sig om. Ingen vägledning för den lokala köpmannen för att sätta servicen i gång.

Bossarna pöser, räknar pengar och slåss om marknadsandelar när handelns problem i dagens tvångsläge är helt andra. Kesko och SOK sviker sina principer och sitt ansvar.

Ralf Friberg, karantänist, Ekenäs

Mer läsning