Markägare förde förköpsrätten till domstol – "Kommunens planer förstör kulturlandskapet"

Missnöjd. Kommunstyrelsemedlem Åke Holmlund (Saml.) har uttryckt sitt missnöjde över kommunens sätt att använda förköpsrätten. Här står han vid det markområde som nu är föremål för en rättstvist. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Köparna till ett område åkermark strax norr om Sjundeå station har överklagat kommunens beslut att använda sin förköpsrätt på området. Enligt köparna strider beslutet mot generalplanen och landskapsplanen.

I augusti beslutade kommunstyrelsen att Sjundeå använder sig av sin förköpsrätt och löser in åkermark vid korsningsområdet mellan Sjundeåvägen, Nikusvägen och Hagavägen. Motiveringen var att området är strategiskt viktigt för kommunen och att kommunen behöver det som tomtreserv när det blir aktuellt att utvidga kommuncentrum.

Köparna, som ville fortsätta idka jordbruk på marken, anser att kommunen inte har motiverat sitt beslut tillräckligt. Enligt köparna står kommunens planer på att i framtiden använda marken för tomter stick i stäv med landskapsplanen och generalplanen. I landskapsplanen har området betecknats som nationellt betydande landskap. Placeringen av ett seniorboende i samma område fick nej med samma motivering för några år sedan. I generalplanen är området betecknat som område för jord- och skogsbruk. En utvidgning av kommuncentrum skulle alltså behöva en ändring i planläggningen. Dessutom påpekar köparna att det genom området går en gaslinje med högt tryck, vilket begränsar möjligheterna att använda området.

Kommunstyrelsen i Sjundeå behandlar kommunens svar på överklagan vid sitt möte i kväll.

Mer läsning