Marit Lundström

Som person har jag alltid gillat omväxling, jag är nyfiken och vill upptäcka nytt. Men några saker har varit bestående, och en av dem är intresset för konst.

Konsten har genom åren gett de perspektivbyten som känns viktiga för att hållas levande och inte stagnera. Konsten öppnar ständigt för nya sätt att se.

Som ung var både litteratur, teater och bildkonst områden som jag var djupt intresserad av. Jag har studerat biblioteksvetenskap och litteratur, men med åren och barnen minskade läsandet. Det blev mest att följa med tidskrifter och tidningar, inte minst konsttidskrifter. Konstutställningar gick jag på så fort chansen gavs, och jag följde på nära håll med flera konstnärers liv. På det sättet blev jag bekant med hur människor som jobbar med konst tänker – även om de naturligtvis också är olika varandra. Dessutom fascineras jag av bildernas språk, som är omedelbart och talar till andra nivåer inom oss än orden.

För ungefär fyra år sedan slutade jag som fast anställd journalist på Västra Nyland. Där hade mina arbetsuppgifter genom åren handlat om att bevaka samhällsfrågor, kommunalpolitik och lokala händelser. Allra helst skrev jag konst och kultur. Under några längre perioder fick jag möjlighet att ägna mig åt kulturbevakning på heltid då jag vikarierade som kulturredaktör.

När jag slutade på Västra Nyland var jag innerligt trött på att skriva. Men efter ungefär ett års paus fick jag igen lust att uttrycka mig i text. Nu har jag under några års tid skrivit som frilans på VN, främst då om bildkonst som är mitt särintresse. En härlig möjlighet.

Mer läsning