Marinens projekt har goda motiveringar

Marinens projekt Flottilj 2020 har goda grunder och motiveringar, vilka är lätta att förstå då man bekantar sig med saken.