Nya enheter vid Nylands brigad och Kustbrigaden utvecklar Marinens beredskap

I fortsättningen kommer så kallade beredskapsenheter att utbildas på Nylands brigad i Ekenäs. Enheterna ska bestå av prestationsdugliga trupper. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Marinen utvecklar sin beredskap genom bildandet av beredskapsenheter. Marinens kommendör tror att intresset bland beväringarna kommer att vara stort.

Med anledning av att Marinen i morgon firar sin årsdag kallade Marinens kommendör, konteramiral Jori Harju, till en presskonferens på torsdagsmorgonen. Där presenterade han Marinens nya sätt för att u...