Marina aktiviteten har ökat

Besökarna fick bekanta sig med flera av flottans fartyg och båtar. Bild: Lina Enlund

Större aktivitet i våra närvatten ställer högre krav på Finlands beredskap, säger marinens kommendör Veijo Taipalus. I går fick allmänheten stiga ombord på flera fartyg i Ekenäs.

Kön är lång till robotbåten Pori, som ligger förtöjd i Norra hamnen i Ekenäs.

Programmet under marinens årsdag kommer upp i varv och många intresserade vill ta sig ombord.

Följaktligen är det ganska trångt även på det lilla däcket bakom fartygets kommandobrygga, där Gustav Sundell bekantar sig med materiel och utrustning tillsammans med sina barn Hanna och Filip Sundell.

Esboborna har sommarstuga i Bromarv och har tagit sig till hamnen för att ta del av programmet under årsdagen. Det är intressant att få gå ombord, säger Gustav Sundell och berättar att han och barnen också tidigare besökt flottans båtar.

Vänligt bemötande

På fördäck träffar vi Pargasbon Disa Kneck-Möller, som tillsammans med sin dotter Ingrid Möller och sin far, Jakobstadsbon Bo Kneck bekantat sig med utrymmena ombord.

– Det är fina båtar. Och bemötandet här är väldigt vänligt, säger Disa Kneck-Möller.

Hon och hennes familj har sommarstuga i Hangö.

God mat viktig

Ombord på minfärjan Pyhärantas min- och fraktdäck dukas det fram för en stor bjudning dagen till ära. I pentryt ett däck längre ner är matrosen Oskari Kouti och övermatrosen Aleksi Tikander sysselsatta med sina dagsrutiner. Det är de som normalt står för bespisningen.

– Maten har en stor betydelse för stämningen ombord, säger Aleksi Tikander och berättar att han normalt är kock ombord på minfartyget Hämeenmaa men att han den här veckan haft kommendering på Pyhäranta.

Uppe på minfärjans kommandobrygga håller kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus, en kort träff med pressen. Också här är stämningen avslappnad, men tonen är allvarligare.

Taipalus berättar att staternas och flottornas aktivitet på Östersjön och i våra närvatten har blivit ungefär tre gånger livligare under de tre fyra senaste åren.

– Vår omgivning har förändrats i och med den ökade militära aktiviteten i våra närområden och det har ställt ökade krav på försvarets beredskap.

Aktiv identifiering

Taipalus konstaterar att de övriga ländernas rörelser tilltagit i takt med att den ryska aktiviteten ökat. Allmänt handlar det bland annat om ett större antal testkörningar och fler övningar.

– Fartygen som ska identifieras har därmed också blivit fler.

Tack vare ett gott samarbete mellan olika myndigheter har Finland i praktiken koll på alla fartyg i landets närområden, säger Taipalus.

När det gäller övervakningen av vattnen finns det också ett utbrett samarbete mellan olika länder.

Är Ryssland med i det samarbetet?

– Nej. Men det kunde vara med.

Reserven lyfts fram

Veijo Taipalus understryker reservens roll inom marinen.

– Reservisternas kunnande är en väldigt väsentlig del av vår beredskap, säger han och nämner att den nya värnpliktslagen gör det möjligt att med kortare varsel än tidigare kalla in reservister till övningar.

Mycket riktigt kommer också fler än tidigare att kontaktas. Antalet repetitionsövningar ökar igen, efter en svacka som berodde på sparåtgärder.

Jurmo och Jehu

Marinens årsdag infaller egentligen den 9 juli, men i år firades dagen undantagsvis redan fredagen den 8 juli.

Programmet blev en publiksuccé. Under dagens lopp kunde besökarna bland annat åka med Jurmobåtar och ta en titt ombord på en av de nya båtarna i Jehu-klassen.

Öppen för besök var också robotbåten Porvoo, samt de mindre båtarna Kilstar, Gyltö och Lavansaari som marinens reservister förfogar över.

Klockan tolv flög ett Hawk-plan över hamnområdet för en kort uppvisning.

Antalet repetitionsövningar ökar igen och kommer att stiga till den nivå som rådde före de senaste årens sparåtgärder.

År 2014 utbildades 723 reservister. I fjol kallades närmare 1 600 personer in och i år siktar man på att utbilda 1 700 reservister inom marinen. Därtill deltar ungefär 1 000 reservister i frivilliga övningar.