Marica Ryökäs föreläser i Hangö på fredag: "Samhället kunde se högkänslighet som en resurs"

Marica Ryökäs från föreningen HSP Finland besöker Haga Park-skolan på fredag för att prata på temat högkänslighet. Bild: Privat

Man uppskattar att ungefär var femte person är högkänslig. Högkänslighet är inte en sjukdom eller en diagnos, utan något som kunde användas på ett positivt sätt inom exempelvis arbetslivet.

Högkänslighet är ett tema som Marica Ryökäs, från föreningen HSP Finland, kommer att föreläsa om i Hangö på fredag. Hon sitter med i HSP Finlands styrelse och har även varit involverad i det treåriga...