Marginalisering ett stort problem

Bild: Arkiv

Enligt riksdagsledamöterna Anders Aldercreutz och Thomas Blomqvist är marginaliseringen av unga, främst pojkar, ett stort problem. Fem procent av 15–29 åringar i Finland är marginaliserade och av dessa är två tredjedelar pojkar.

Marginalisering kan bland annat bero på svåra familjeförhållanden, mobbning eller inlärningssvårigheter. Adlercreutz och Blomqvist anser att det måste hittas en lösning för problemet som för individen är en personlig tragedi och även ett stor problem för samhället. Samhället bör satsa på jämställdhetsforstan, småbarnspedagogik, utbildning och även hobbyverksamhet tillgänglig för alla kan hjälpa. Maskulinitetsnormerna är en stor bidragande faktor till problemet.