Mård byggde bo i mellanvägg, huset måste rivas - hemförsäkringen täcker inte alla skador

Inspektion. Tom Damén (till vänster) och Roger Björkqvist inspekterar en sommarstuga i Skåldö som blivit invaderad av mård. Bild: Patrik Lindström

Vilda djur kan åstadkomma stora skador i hemmet och på stugan, men hemförsäkringen täcker inte nödvändigtvis dessa. Mården är en speciell sorts plågoris både för husägare och för försäkringsbolag.

– Man ska vara noggrann med hemförsäkringen, alla försäkringar täcker inte skador orsakade av vilddjur i hemmet. Dessutom räcker det inte alltid med att försäkringen täcker skador av smådjur, utan den...