Mannen hittades död i Lillträsket i Ekenäs

Bilden togs på lördagen. Bild: Jesper Sundström

En drygt 20-årig man drunknade i Lillträsket i Västerby på lördag, Mannen hade spelat frisbeegolf och hade försökt hämta en frisbee ur träsket när han sjönk under vattenytan och försvann.

Polisen och räddningsverket inledde efterspaningar vid träsket men avbröt dem vid 14.30-tiden på grund av den leriga bottnen och det grumliga vattnet. När de återupptog spaningarna hittades mannen omkommen i vattnet.

Enligt utredningsledaren Mats Sjöholm var den omkomna mannen från huvudstadsregionen. Det är ännu okänt om han omkom till följd av att krafterna tog slut, eller om han drabbades av en sjukdomsattack.

– Det är för tidigt att säga vad som var dödsorsaken, det ska göras en rättsmedicinsk undersökning och en dödsorsaksutredning. Alla alternativ är ännu öppna, också om det kan ha varit sjukdomsanfall eller om krafterna har tagit slut, det ser vi i rättsläkarens utlåtande. Men vi kommer inte att ge ut dödsorsaken, eftersom det inte är en öppen utredning, säger Mats Sjöholm.

Nästa steg i utredningen, förutom den rättsmedicinska utredningen, är enligt Sjöholm, att få händelseförloppet klargjort genom att höra de som blev vittnen till olyckan. Polisen kommer härefter inte att informera mer om händelsen.

En drunkningsolycka i ett träsk kunde ha hänt var som helst, men nu var olyckan framme på frisbeegolfbanan i Västerby. För EIF Discgolfs ordförande Jan-Mikael Uusikylä var beskedet att en person drunknat på frisbeegolfbanan chockerande.

– Det kom som en chock, det har aldrig hänt något liknande tidigare. Vi vet inte mer än vad tidningarna har skrivit. Men det är väldigt tragiskt, säger Jan-Mikael Uusikylä.

Under polisens och räddningsverkets efterspanıngar var flera frisbeegolfkorgar vid frisbeegolfbanan avstängda, men hela banan är nu öppen för allmänheten igen.

Även om EIF discgolf inte är ansvariga över de som rör sig på området överväger Jan-Mikael Uusikylä om man borde vidta återgärder för att förhindra att fler ger sig ut i träsket.

– Man borde få upp en skylt där det står att man inte får simma där, säger Uusikylä.