Många turer kring gamla Gnägget

Bild: Lina Enlund

Raseborg skickar ut otydliga signaler till företagare.

I 25 års tid huserade naturum i gamla Gnägget i Ekenäs. Det var Forsstyrelsens informationsställe på land för Ekenäs nationalpark, men natur- och miljöfostran sträckte sig långt utanför Ekenäs skärgår...