Många nyanser av nakenhet

Klassiskt. Daniel Enckell och hans målning Venus och Cupido vid livets ursprung. Bild: Lina Enlund

På Galleri Elverket i Ekenäs tar årets sommarutställning upp ett tema som intimt har hängt samman med människans konstnärliga utryck på ett eller annat sätt i alla tider: nakenhet.

Utställning: Naken. Plats: Elverket. Tid: 2.6-2.9. Konstnärer: Malin Ahlsved, Kenneth Bamberg, Elias Björn, Stefan Bremer, Daniel Enckell, Emma Helle, Artor Jesus, Inkerö, Arto Korhonen, Heta Kuchka, Saku Soukka, Pauliina Turakka Purhonen, Synnöve Rabb, Viggo Wallensköld. Marcus Collin, Emmi Fock, Heinrich Iffland, Per-Olov Jansson, Åke Mattas, Stig Nyström, Nancy Pietinen, Laila Pullinen, Jalmari Ruokokoski, Elsa Sillman-Lönnroth, Ellen Thesleff.

Utställningen som är kurerad av Juha-Heikki Tihinen är en varierande helhet av äldre och nyare konstverk och olika konstformer.

Utställningen Naken behandlar nakenhet i konsten och vårt förhållande till den, genom tiderna. Enligt den brittiska konsthistorikern Kenneth Clarke kan man dela in nakenhet i nude och naked, avklädd och naken. Nakenhet i konstsammanhang kan ha många olika betydelser, dels det direkt avklädda i motiven, men också konstnärens egen sårbarhet genom att blotta sin själ i skapandeprocessen.

Nakenhet har alltid varit en naturlig del av konstutbildningen genom anatomistudier och teckning av nakenmodeller, men förhållandet till den nakna kroppen har varierat och kan beroende på betraktaren själv och tiden vi lever i ses som politiskt laddat, jämlikt, vackert eller fult. I mötet mellan verklighetens och konstens nakenhet kan gränserna suddas ut och bli flytande och oskarpa, och det är kanske därför som avbildandet av den nakna kroppen tidvis kan ses som kontroversiellt.

Från naturnära till normbrytande

Juha-Heikki Tihinen har under en längre tid forskat kring nakenhet i konsten, och efter att ha skrivit en rad artiklar, särskilt om hur manlig nakenhet framställs, växte idén till utställningen fram. Som besökare möts man av allt från moderna videoinstallationer, svartvita fotografier från början av förra seklet till textilskulpturer och målningar i olja och akvarell. Varje konstnär har fått sätta sin egen prägel på helheten och manligt blandas med kvinnligt och traditionellt med det moderna.

I Viggo Wallenskölds samtida målningar lyfts icke normativa kroppar fram på ett vackert och känsligt sätt, medan en samling äldre fotografier av bland annat Per-Olov Jansson, Nancy Pietinen och Elsa Sillman-Lönnroth lyfter fram det sunda, naturnära idealet som var typiskt för tiden.

Den svenska konstnären Elias Björns bidrag är en performance som framförs på vernissagen, filmas och sedan blir en del av utställningen i form av ett videoverk. I sin performance undersöker han relationen till sin egen kropp och vad nakenhet representerar för honom. Björn har framfört sin performance flera gånger, men beroende på publikens reaktioner blir det slutliga verket annorlunda varje gång.

Fortsättning på fjolåret

Daniel Enckell beskriver sina oljemålningar som en allegorisk studie av nakenheten. I sitt skapande vill han gå in och utforska det filosofiska, psykologiska och existentiella i vårt förhållande till den nakna människokroppen.

Juha-Heikki Tihinen menar att temat för årets sommarutställning fint knyter samman med förra årets tema, feminism. Förutom själva utställningen kommer det även att ordnas krokiverkstäder vid tre tillfällen under sommaren på Elverket. Som ledare för verkstäderna fungerar Emma Helle och Daniel Enckell. Verkstäderna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Mer information kommer att finnas på Pro Artibus webbplats och på deras Facebooksida.

Mer läsning