"Många modeller" för naturum

Kostar. Bland annat murarna i Raseborgs slottsruiner behöver skötas för att borgen ska vara trygg att besöka, säger Henrik Jansson. Bild: vn-arkiv/Lina Enlund

På Forststyrelsen tror man att Ekenäs naturum kommer att fortsätta i någon form. Men trenden är att servicen blir mer digital och terrängfokuserad.

– Reparationsskulden är en stor börda för oss. Dessutom har vi fått en hel del nya platser att sköta samtidigt som vår budget har skurits ned. Det betyder att det dagliga underhållet lider. Vi måste fundera hur våra pengar räcker till, göra val och fokusera. Vår primära uppgift är ändå att sköta om våra naturskyddsområden och kulturarvsobjekt.

Det säger Henrik Jansson som är chef för Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster vid Forsstyrelsen. Han är ändå övertygad om att naturum kommer att bestå i någon form även i framtiden.

– Vi har samma målsättning som staden. Ekenäs naturum är en plats och byggnad med många möjligheter.

Han säger att Forsstyrelsen behöver sin personal ute i terrängen.

– Och världen har förändrats. Man söker mycket information digitalt nu för tiden. Men man vill också ut i naturen och få information där.

Jansson förringar inte naturums pedagogiska förtjänster.

– Många dagis- och skolbarn har fått lära sig om naturen i naturum, men det kan vi också göra ute i terrängen. Det är inte omöjligt att den biten fortsätter.

Han vill påpeka att inga beslut är tagna angående naturums framtid.

– Och det är inte så att blir en allt eller inget-lösning. Det finns många modeller däremellan.

Hur kommer det sig att Ekenäs naturum fått vara kvar medan man stängt i till exempel Kasnäs och Tykö?

– Det är fråga om en lång process. Å andra sidan är det bara två år sedan Tykö och Blåmusslan stängdes. Efter dem skulle vi ta itu med Ekenäs och nu har processen hunnit så långt.

Vilka objekt slukar då de största ekonomiska resurserna under kommande år?

– Vi måste utveckla Jussarö men där finns EU-pengar att tillgå. Vi har haft Ekenäs nationalpark i snart 30 år och där finns mycket att förbättra och utveckla. Och borgen måste skötas. Det finns en hel del att göra åt murarna för att vi över huvud taget ska kunna ha borgen öppen för besökare.

Jansson säger att man hela tiden jobbar i bakgrunden för att upprätthålla sina olika besöksobjekt. Det kan handla om att tömma dass till att utföra små och stora reparationer.

– I grund och botten handlar det om att koncentrera våra resurser så att människor kan besöka våra platser ute i terrängen i framtiden också. Vi ska ge bra service och gratis service ute i naturen.

Ett besked om Ekenäs naturum är att vänta senast vid årsskiftet. Innan dess ska man föra diskussioner med staden och med ministeriet.

– Vi gör inget om vi inte gör det i bra samarbete med alla involverade.

Mer läsning