Många kopplas in om vattnet slås ut

Samordning. Från vänster Klara Eklund, Katianna Kuula, Niko Mättö, Grace Qvarnström och Torsten Ragnell träffades för att tala om störningar i vattendistributionen. I bakgrunden syns vattentornet i Ekenäs. Bild: Niclas Erlin

Vem som ansvarar för vad i samband med en vattenkris beror alltid på problemets art och omfattningen av störningen.

Droppen heter den nationella beredskapsövning kring allvarliga störningar i vattendistributionen som kulminerar på lördag i Dickursby i Vanda, där man simulerar en situation i vilken tillfällig vatten...