Många gånger fler företagare sökte ekonomisk rådgivning i fjol

Fjolåret var tufft för företagare på flera sätt. Det syns bland annat i att antalet företagare som kontaktade Närings-, trafik- och miljöcentralens företagsrådgivning ökade. Bild: Catariina Salo/SPT

Efterfrågan på företagsrådgivning nästan femfaldigades under fjolåret.

Företagares efterfrågan på ekonomisk rådgivning ökade betydligt under fjolåret på grund av coronapandemin, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Under vanliga år kontaktas centralens ekonomiska rådgivningstjänst för företagare, Ekonomihjälpen, av kring 1 500 företagare per år. Under fjolåret ökade antalet till drygt 7 000.

Ekonomihjälpen ger råd till företagare i olika slags problemsituationer. Rådgivningen är avgiftsfri, konfidentiell och opartisk.

Nu ska telefontjänsten kompletteras med en webbtjänst och regionala tjänster. Målet är att kunna erbjuda personlig rådgivning till företagare på 20 orter.

Rådgivningen är ett samarbete mellan Närings-, trafik- och miljöcentralen, Företagarna i Finland och Finlands Företagsmentorer.