Mandatet förpliktar

Det är bra att olägenheter, dåligt beteende och trakasserier kommer fram; det är bara på det sättet vi kan gripa tag i dem.