Man ska prata med barn om sexuella trakasserier

Bild: Illustration: Hanna Siira

Förbundet Hem och Skola har gett ut nytt material inför skolstarten. Ena guiden är riktad till föräldrar vars barn börjar högstadiet och den andra berättar hur man ska prata med barn om sexuella trakasserier.

Hem och skola erbjuder guider åt föräldrar på förbundets hemsida. En av guiderna berättar hur man ska diskutera sexuella trakasserier med barn. Den går genom varför och hur sexuella trakasserier uppkommer, hur man ska bryta tystnadskulturen kring ämnet och vad man ska göra om man är orolig över att någonting har hänt eller skulle kunna hända.

I guiden skriver förbundet "Vi känner oss alla trygga i att tala om tandborstning och familjens gemensamma regler med våra barn – vi behöver nu skapa en liknande självklarhet i att föra samtal och reflektioner med våra barn om våld, kön och sexualitet."

Förbundet påpekar att det är viktigt för föräldrarna att stödja barnen i att bygga en trygghet i sin kropp och sexualitet. Det är exempelvis viktigt att lära barn att respektera sin egen och andras kroppar, men också att närhet och sex är en fin sak. Det är viktigt att man som förälder är påläst och initierar diskussioner om sexuella trakasserier med barnen.

Från lågstadiet till högstadiet

Den andra guiden som Hem och Skola publicerat fokuserar på förändringar som sker när barnet börjar högstadiet och hur föräldrar kan stödja sitt barn på bästa sätt. I guiden poängterar man att skolgången skiljer sig från hur den såg ut på lågstadiet. Skoldagarna blir längre och läroämnena fler. På högstadiet får barnen även mera frihet.

Guiden påpekar att det är viktigt för föräldrar vars barn börjar högstadiet att prata med barnet om kompisrelationer och att välkomna barnets kompisar hem till sig för att främja det sociala livet. Hem och Skola uppmanar även vuxna att ingripa om ett barn blir ensamt eller utsatt för mobbning och att man kontaktar skolan om man ser någonting sådant hända.

Föräldrarna ska även hålla koll på barnets levnadsvanor. Man ska se till att kosten är bra, att barnet motionerar tillräckligt och att dygnsrytmen är regelbunden.

Förbundet tipsar också föräldrar om att knyta kontakt och bygga nätverk med andra föräldrar så att de har någon att prata med om sina tankar och erfarenheter av livet med tonåringar.

Mer läsning