"Man måste välja bort för att integreras"

Karolina Wiegner uppskattar den fantastiska naturen i Hangö som bjuder på både skog och hav inom nära avstånd. Bild: Peter Lundqvist

Lockelsen i den finska kulturen ligger i en viss förutsägbarhet och stabilitet kryddat med lite exotism. Visste du att det senast på sidan åtta förekommer ordet kaffe i en finsk bok?

– Man ska inte ta något för givet, inte ta något personligt och man ska vara sann i sina ord.Det är Karolina Wiegners omedelbara svar på vad livet lärt så här långt. Hennes barndom präglades av flytta...